Badania termowizyjne instalacji elektrycznej


Każda instalacja elektryczna wymaga regularnych badań w celu określenia jej stanu. Warto bowiem pamiętać, że nawet najmniejsze uszkodzenia mogą bardzo szybko prowadzić do awarii całej instalacji. Dlatego też niezbędne jest to, aby we wszystkich budynkach co pewien czas odbywały się dokładne badania. Ze względów praktycznych najlepszym wyborem są badania nieinwazyjne. Nie wymagają one odsłaniania instalacji w celu przebadania jej ciągłości, a mimo to oferują dużo precyzyjnych wyników na temat stanu całego okablowania. Wśród najczęściej polecanych badań tego rodzaju są badania termowizyjne instalacji elektrycznej. Wykonuje się je przede wszystkim w miejscach bardzo obciążonych, czyli na przykład w punktach gdzie zlokalizowane jest zasilanie wind w danym budynku. Badania termowizyjne instalacji elektrycznej pozwalają na badanie jej działania bez konieczności bezpośredniego dostawania się do całej instalacji. Ich sposób działania opiera się na rejestrowaniu zmian temperatury na poszczególnych złączach. Jeżeli instalacja elektryczna jest nienaruszona to temperatura ta będzie przyjmowała określone wartości bez względu na intensywność działania instalacji. Z kolei gdy w niektórych punktach doszło do uszkodzenia to temperatura zazwyczaj będzie znacząco odstawać od normy. Wtedy to wiadomo jakie złącza należy wymienić zanim dojdzie do poważnej awarii.
Badania termowizyjne instalacji elektrycznej są wykonywane przez wiele doświadczonych firm, które na co dzień przyjmują tego typu zlecenia. Ich praca wymaga dostęp do odpowiedniego sprzętu, który pozwala otrzymywać precyzyjne odczyty termowizyjne. Dlatego też usługi tych firm raczej nie należą do najtańszych. Koszt ten jest jednak nieporównywalnie niższy w porównaniu z kosztem rozkładania instalacji na części pierwsze w celu przebadania jej klasycznymi metodami. Dlatego też w każdym domu wielorodzinnym i innych budynkach zaleca się regularne wykonywanie badań termowizyjnych instalacji elektrycznej. Zapewniają one, że nigdy nie należy obawiać się awarii sieci elektrycznej w budynku.

Zobacz koniecznie: term-os.pl