Skuteczna ochrona miejsc pracy

Osoby pracujące w biurach oraz supermarketach mają codzienny bezpośredni kontakt z innymi ludźmi, często zupełnie sobie nieznanymi. W tej sytuacji wzrasta ryzyko zarażenia się różnymi chorobami i infekcjami wirusowymi. Niebezpieczeństwo to można zmniejszyć, instalując na stanowiskach pracy ekrany ochronne z PCV. Tworzona przez nie fizyczna bariera zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów oraz ich przenikaniu do organizmu […]

Read More